احتیاط

أخیرا مردم خیلی محتاط شدن
این احتیاط همسو با حافظه مند شدن اونهاست
مثلن با وجود اینکه فقط سرنشینای هواپیماهای کشور دچار حادثه شدن
ولی مردم موقع ورود به اتوبوس واحد هم از سرنشین بودن پرهیز میکنن
اگر ٢ردیف صندلی اول اتوبوس خالی باشه چشم مسافرا رو یه دونه صندلی خالی ته اتوبوس میگیره
البته خب من فکر میکنم این حافظه مند شدنشون یه امتیاز خوب محسوب میشه حتی اگه با پرهیز مردم از سرنشین اتوبوس شدن نتیجه گیری بشه
حتی اگه علت این ته نشین شدن بجای سرنشین شدن حضور خانومها در انتهای ردیف آقایون باشه 
/ 0 نظر / 10 بازدید