بیکاری

بعد از این همه سال که نویسنده ی متن در این دنیا زندگی میکند

خودش میگوید به این نتیجه رسیده که هیچ چیز را مجانی به آدم نمیدهند .

نه اینکه چون زورشان بیشتر است این کار را بکنند یا نکنند بلکه بخاطر اینکه هیچ چیز در این دنیا مجانی وجود ندارد .

حتی بی کاری هم نرخ دارد .

اصلاَ من که میگویم بها هم دارد و باید این بها پرداخته شود .

اینکه کی و کجا یا چه کسی مهم نیست فقط باید این بها پرداخته شود و اینکه این بها چقدر است هم چندان قابل براورد دقیق نیست .

مثلاَ من فکر میکنم اگر با مدرک فوق لیسانسم در کبابی پدر دوستم کار کنم بیکارم، یا دوستم میگوید حالا که دارد در مغازه پدرش سیخهای کباب را پاک میکند و آماده کباب زدن می کند ، این هم کار است، یا حتی اضافه کاری میکند وقتهایی که پادو مغازه نیست و خودش خود پسر صاحب کبابی باید میزها را دستمال بکشد و کف مغازه را جارو بزند .

شاید قیمتش کمی بیشتر از یکی ۲ سیخ کباب باشد، آن هم با چند پر ریحون و سماق و دوغ خنک .

/ 0 نظر / 10 بازدید